"; var newstr = document.all.item(printpage).innerHTML; var oldstr = document.body.innerHTML; document.body.innerHTML = headstr+newstr+footstr; window.print(); document.body.innerHTML = oldstr; return false; }
KERAJAAN MALAYSIA
PENDAFTARAN DAN PENGEMASKINIAN MAKLUMAT
VETERAN ATM
PERCUMA

No Siri:          
BAHAGIAN 1 – MAKLUMAT
Status Pencen               Berpencen            Tidak Berpencen
Nama Penuh (seperti dalam MyKad)
No. Mykad            -      -
No. Tentera
Umur             Tahun           Bulan
Status Kematian
              Hidup            Meninggal Dunia
Peraturan Pemberhentian
Kategori Perkhidmatan
              Pegawai            Lain-lain Pangkat
Persatuan
Tarikh Mula Khidmat/ Kerahan
Tarikh Tamat Khidmat / Kerahan
Tempoh Khidmat / Kerahan             Tahun           Bulan
Alamat Surat Menyurat Terkini
Poskod Bandar
Negeri
No Tel / HP
Alamat e-mel (jika ada)
Adakah anda seorang yang muflis               Ya            Tidak
BAHAGIAN 2 – MAKLUMAT ORANG TANGGUNGAN
  No MyKad / Pasport Nama
*Seperti MyKad / Pasport
No Tel / HP
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
BAHAGIAN 3 – MAKLUMAT BAYARAN
Nama Pemegang Akaun
No MyKad Pemegang Akaun
Nama Bank
No Akaun Bank
Bahagian 4 - Muat Naik Dokumen Sokongan
* Salinan Buku Pengakuan Perkhidmatan (BAT D 86/92 ) sijil berhenti pasukan sukarela ATM (BAT B 84) semua mukasurat atau Surat Pengesahan Perkhidmatan atau Arahan Dokumentasi Persaraan / Tamat perkhidmatan yang dikeluarkan oleh jabatan Arah Rekad dan Pencen (JRP)               Dihantar            Tidak Dihantar
* Salinan MyKad Veteran ATM               Dihantar            Tidak Dihantar
* Salinan Kad Veteran ATM / Kad Bekas Tentera               Dihantar            Tidak Dihantar
Sila muat naik dokumen sokongan seperti Sijil Nikah, Sijil Lahir, Sijil Kematian dan lain-lain dokumen berkaitan untuk Balu dan Orang Tanggungan.               Dihantar            Tidak Dihantar
* Salinan buku akaun bank

Buku Akaun Bank @ Penyata Akaun Bank (Tercatat No Akaun dan Masih Aktif)
              Dihantar            Tidak Dihantar
Bahagian 5 – AKUAN
     Saya mengaku bahawa maklumat yang diberikan adalah benar, betul dan lengkap.
          Sekiranya saya didapati memberikan maklumat tidak benar atau palsu,
          saya boleh disabitkan kesalahan di bawah seksyen 193 Kanun Keseksaan (Akta 574)
Nama *
No. Mykad *
Tarikh Mohon *